De laatste nacht

 1. Genre
  "De Laatste Nacht "is een monoloog die met veel warmte en liefde is geschreven. Toch gaat het over haat en liefde, of wat daartussen ligt. Op deze wijze sluit deze monoloog aan bij veel van mijn eerdere werken.
  Het is een monoloog van ongeveer 30 minuten die ook in een langere versie bestaat, nl. "Noten". Deze monoloog duurt ongeveer één uur en kan als een  - zij het korte - volavondproductie worden gespeeld ofwel in combinatie met een andere eenakter.

  Bezetting
  Eén heer tussen 40 en 60 jaar.
  Het is niet uitgesloten dat deze monoloog door een vrouw zou gespeeld worden.

  Korte inhoud
  Een man. Een vrij donkere kamer. Een oud beddeke tegen de muur. een gammele stoel. Een klok die tikt.

  De man vertelt. Over het verleden. In dat verleden praat hij over een verder verleden.

  Een verwarrend verhaal? Nee, toch niet. Een verhaal dat eenvoudig is, helder. Een verhaal dat ook genezend is, als bronwater, als helder bronwater....

  Een monoloog die nu eens grijs is, en donker en duister, maar dan terug ontploft in duizenden heldere kleuren. Verblindend mooi. Koud en warm. Haat en liefde. En hoe beiden moeiteloos in elkaar overgaan. Door de geur van "Noten"....

  BEKRONINGEN
  " DE LAATSTE NACHT" BEHAALDE DE TWEEDE PRIJS OP DE "NATIONALE MONOLOGENSCHRIJFWEDSTRIJD" INGERICHT DOOR HET KVVT TER GELEGENHEID VAN HET 100-JARIG BESTAAN OP 26 OKTOBER 2008

  "DE LAATSTE NACHT" BEHAALDE DE EERSTE PRIJS MET 93% OP HET NATIONALE MONOLOGENFESTIVAL TE MECHELEN OP 26 APRIL 2009 WAAR IKZELF DE CREATIE VAN DEZE MONOLOOG BRACHT


  Opvoeringen
 • 1. Ik speelde zelf de creatie van deze monoloog op 26 april 2009 op het Nationale Monologenfestival in Mechelen.
 • 2. Ik speelde deze monoloog nog op 30 april 2009 in Kasterlee bij de vereniging "Ic Dien", samen met de opvoering van Casablanca door collega Peter Kremel.
 • 3. Ik speelde deze monoloog op het Ontmoetingsfeest van Opendoek Vlaams-Brabant op 22 mei 2010 in Herent.
 • 4. Ik speelde deze monoloog twee maal tijdens Spots op West - Opendoek in Watou op 11 juli 2010
 • 5. Schoolcontracten amateurtheater in 2012 en 2013
 • 6. Vereniging: De Vriendschap in Oostkamp.De monoloog werd vier maal opgevoerd door Dirk Denys voor Eligius in april 2016.

Verkrijgbaar bij:
Toneelfonds J. Janssens b.v.b.a.
Te Boelaerlei 107
2140 Bght Antwerpen
Tel.: 03/3664400
Fax : 03/3664501